Banner portada

Inicia sessió

Aula virtual

L’Escola de Programació és una de les línies d’intervenció prioritària del projecte MogentTIC, una iniciativa pública per a la promoció de l’ocupació a través de: la millora de les competències digitals de les persones i la incorporació de talent tecnològic a les empreses del sector digital 3.0 (Programa TTT = Talent, Treball i Tecnologia).

L’objectiu és consolidar un calendari permanent d’accions capacitatives intensives no només en eines TIC i els seus àmbits concrets d’ús i aplicació a nivell professional, sinó també, en codis de programació que possibilitin la generació de noves solucions. La metodología pedagògica se sosté en la pràctica (en terminologia anglesa: learning by doing). Cada acció incorpora classes presencials, virtuals, treball i aprenentatge autònom i un projecte de final de curs, basat en necessitats reals de mercat.

 

Com començar?

L'accés a l'Aula Virtual s'habilita a les persones registrades a determinades accions formatives de MogentTIC. Dies abans de l'inici del curs, es faciliten codi d'usuari i paraula de pas. Aquests codis continuaran sent vàlids per a futurs cursos que requereixin accedir a aquest espai. 

Si tens qualsevol dubte, pots escriure a info@mogentic.cat

Logos entitats col·laboradores